Home » België » Ravels (Bruggeskeswandeling) 9.81 Km LW

Ravels (Bruggeskeswandeling) 9.81 Km LW

Een diavoorstelling is onderaan de pagina te vinden!

Mooie natuurwandeling in het 'Gewestbos Ravels' die heel geschikt is om bij warm weer te doen. Hier en daar komt men op open vlaktes maar voor het overgroot gedeelte wandelt men onder de schaduw van de bomen. De wandeling noemt niet voor niks 'bruggeskeswandeling', zo telden wij er 17 maar er zijn er nog meer.

Natuurenbos.be schrijft het volgende in zijn brochure; "Topnatuur in Gewestbos Ravels In de Turnhoutse Kempen strekt het Gewestbos van Ravels zich uit over een oppervlakte van 930 hectare. Het is onderverdeeld in verschillende deelgebieden: Overheide, Gewestbos Ravels Noord en Gewestbos Ravels Zuid. Het gebied is niet alleen populair bij recreanten. De resterende vennen en heide zijn een paradijs voor insecten en amfibieën. Hier vliegen zeldzame schoonheden zoals heideblauwtje, bruine winterjuffer en grijze zandbij. Bij het water vind je de gewone pad en verschillende salamander- en kikkersoorten. De graslanden en heide herbergen ook bijzondere planten, zoals de kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw, heidekartelblad en gevlekte orchis. De afwisseling tussen bos en open terrein zorgt ook voor een gevarieerde vogelfauna, met soorten als bosuil, wespendief, havik, nachtzwaluw en geelgors."

De brochure is via deze link te downloadenGPX Ravels Bruggeskeswandeling
Geografische data – 31,3 KB 274 downloads
Kaartje Ravels
PDF – 1,4 MB 209 downloads

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.